AJUT PEL MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ en microempreses i persones treballadores autònomes.

Dissabte 01/08/2020

S'ha publicat al DOGC la convocatòria per a sol·licitar l'Ajut extraordinari per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 31 de juliol de 2020 fins el 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos. 

 

Ja esta actiu l'enllaç al tràmit per sol·licitar l'ajut, i que podreu trobar a l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits, concretament buscant el tràmit Programa d'Incentius al manteniment de la contractació en microempreses i persones treballadores autònomes en el cercador de Tràmits Gencat:

A CONTINUACIÓ PODEU DESCARREGAR-VOS UNA GUIA PER SEGUIR ELS PASSOS DE SOL·LICITUD

L'objecte d'aquest ajut és el manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 persones treballadores a la seva plantilla que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma. 

 

Els requisits són:

  1. Mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma i, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l'atorgament de l'ajut. 
  2. Ser una microempresa o persona treballadora autònoma que ocupin fins a 10 treballadors
  3. Hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma regulat en el Reial Decret 463/2020
  4. O, haver patit una reducció  dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en que l'activitat econòmica general hagi estat suspesa.

 

L'import de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul (màxim 3 treballadors/es). 

El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, és a dir, les sol·licituds s'instruiran per ordre de presentació i fins a l'exhauriment del pressupost. 

 

Trobareu tota la informació relacionada amb aquest ajut al següent enllaç: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Ajuts-a-microempreses-i-treballadors-autonoms#bloc7 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/08/2020 01:25