SUBVENCIONS PER LA MILLORA DEL COMERÇ

Dilluns 08/07/2019

Des del proper dilluns, 8 de juliol, i fins a exhauriment de pressupost amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2019, les empreses i autònoms poden presentar les sol·licituds per acollir-se a aquesta nova línia d'ajuts, que convoca el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d'Empresa i Coneixement.

Mireu si hi podeu encaixar, i per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès

Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments

Tipologia d'accions subvencionables

Àmbit 1: recuperació dels locals buits: compra, arrendament o concessió administrativa de locals; ús d'aparadors de locals tancats; continuïtat de l'empresa comercial; ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d'establiments: reforma de l'establiment en parades de mercats municipals sedentaris; adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris; reforma de l'establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys.

Requisits

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000 euros.

Àmbit 1: en cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent. Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall. Han de disposar del corresponent permís municipal. Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals.

Àmbit 2: en el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys. En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau).

Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Despeses subvencionables

Àmbit 1: les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.).

Àmbit 2: les despeses derivades de les reformes d'obra menor a l'establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

Les despeses d'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys)

Criteris d'atorgament

Es valoraran els criteris següents d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

·         La importància que representa l'acció per afavorir el continu comercial (fins a 50 punts).

·         El nombre d'habitants del municipi de l'establiment a subvencionar (fins a 30 punts)

·         El motiu de l'actuació a subvencionar (falta de relleu generacional, situació d'atur, necessitat de la reforma) (fins a 10 punts)

·         La inversió de l'actuació (fins a 10 punts)

Documentació complementària a la sol·licitud

·         Fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment, o de la parada de mercat (previ a la realització de les accions).

·         Còpia de la llicència d'obertura municipal o documentació equivalent (àmbit 2)

·         En el cas d'accions de recuperació dels locals buits (àmbit1), còpia del contracte corresponent degudament signat.

·         Pressupost detallat o factures de les actuacions (àmbits 1, 2 ó 3)

·         Referència de l'Informe de resultat de l'autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

Documentació complementària a la justificació

A part del model normalitzat de compte justificatiu simplificat cal adjuntar:

·         Fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment, o de la parada de mercat (un cop realitzades les accions).

·         En el cas d'accions de recuperació dels locals buits, còpia dels comprovants bancaris de pagament de la compra, lloguer o concessió administrativa (àmbit 1)

·         En els casos d'actuacions derivades de l'obertura de l'establiment o de les reformes, còpia de les factures i comprovants de pagament de les accions realitzades (àmbits 1 o 2).

 

Les sol·licituds es tramiten telemàticament per: canalempresa.gencat.cat

 

Per a més informació:
Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès
Joies, 11-13
08180 - Moià
Telf. 938.30.14.18 / 938.20.80.00
Fax. 938.20.76.24
www.consorcidelmoianes.cat 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08/07/2019 09:18