Aprovació de la modificació del contracte i de la modificació del projecte d'obres de la nova Escola la Popa

Dijous, 20 d’abril de 2023

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 19 d'abril de 2023 va aprovar la modificació del contracte relatiu a la redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d'obra i execució  d'obra per a la construcció de l'escola nova La Popa de Castellcir i la modificació del projecte d'obres.

Aquests documents estaran exposats al públic perquè durant el termini establert s'hi puguin presentar les al·legacions que s'estimin oportunes.

Podeu consultar aquesta documentació i el certificat d'aprovació per part del Ple a continuació. 

Darrera actualització: 14.06.2023 | 10:58