Castellcir entra en ESTAT D'EXCEPCIONALITAT per sequera hidrològica

Divendres, 12 de maig de 2023 a les 00:00

El municipi de Castellcir forma part de l’àmbit de declaració d’ESTAT D’EXCEPCIONALITAT per sequera (RESOLUCIÓ ACC/1548/2023, de 4 de maig, per la qual s'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica i hidrològica en diverses unitats d'explotació). L’Ajuntament de Castellcir demana a la població que s’ajusti a les limitacions i restriccions als usos de l’aigua, conseqüència de l’entrada en aquest estat d’excepcionalitat. Són les següents:

1. Es fixa una limitació del consum global d’aigua per abastament a un màxim de 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

2. Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

3. Resta prohibit omplir cap piscina sota cap concepte (pública, privada o d'altres tipus). Aquesta limitació s’aplica a tots els orígens de l'aigua (potable, pous o altres captacions, camions cisterna, etc). Està permès el reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

4. Resta prohibida la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

5. Resta prohibit el rentat de mànega de tota mena de vehicles, exceptuant les empreses dedicades a aquesta activitat.

6. Resta prohibit regar jardins i zones verdes, tant públics com privats. Excepte per supervivência d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivência s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 a 8h, i només mitjançant reg a gota a gota o amb regadora. El reg de gespa queda prohibit en tots els casos. La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües generades procedents de depuradora.

I amb tot això, es recomana revisar possibles fuites d’aigua i/o degoteigs, així com aplicar d’altres mesures que evitin un consum d’aigua excessiu.

 

Per a més informació i altres restriccions, podeu consultar el Portal de la sequera de la web de l’Agència Catalana de l’Aigua: https://sequera.gencat.cat/ca/inici/

Darrera actualització: 12.05.2023 | 14:10