Contribucions especials a veïns dels carrers Nou i Baixada de les Lloses

Dijous, 27 de juliol de 2023 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de 2023, va acordar aprovar provisionalment la imposició de contribucions especials, el subjecte passiu de les quals són els veïns, pel finançament del projecte d’obra per l’execució de la fase 1 del projecte d’urbanització dels carrers Nou i Baixada de les Lloses, el qual s’exposa al públic de forma íntegra pel termini de trenta dies hàbils durant el qual podran presentar -se les reclamacions que s’estimin oportunes, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

Darrera actualització: 27.07.2023 | 14:07