Jutjat de Pau i Registre Civil

Les competències pròpies del Jutjat de Pau venen determinades per Llei i en concret es podrien classificar segons la jurisdicció en les següents:

JURISDICCIÓ CIVIL

D’acord amb la Llei d’Enjudiciament Civil, els Jutjats de Pau són competents en els següents procediments:

JUDICI VERBAL

Reclamació de quantitats de menys de 90 €.

ACTES DE CONCILIACIÓ

Mediacions per tal que les parts arribin a un acord transaccional evitant així possibles litigis.

ACTES DE COMUNICACIÓ

Notificacions, citacions, citacions a termini i requeriments, en matèria d’auxili judicial o exhorts que provinguin d’altres Jutjats o Tribunals.

Actualment constitueixen el gruix de l’activitat d’un Jutjat de Pau.

JURISDICCIÓ PENAL

D’acord amb la Llei d’Enjudiciament Criminal, els Jutjats de Pau són competents en els següents procediments:

ACTES D’INSTRUCCIÓ

Actuacions urgents i/o diligències per delegació del/de la Jutge/ssa d’Instrucció en el Jutge de Pau, en tots els casos que la llei no reservi exclusivament al/la primer/a.

ACTES DE COMUNICACIÓ

Notificacions, citacions, citacions a termini i requeriments, en matèria d’auxili judicial o exhorts que provinguin d’altres Jutjats o Tribunals. Actualment constitueixen el gruix de l’activitat d’un Jutjat de Pau.

REGISTRE CIVIL

D’acord amb la Llei del Registre Civil, el Jutjat de Pau és competent en els següents procediments:

INSCRIPCIONS, dins del termini, de naixement, les de matrimoni en forma religiosa mitjançant la certificació respectiva, les de matrimoni en forma civil prèvia instrucció del corresponent expedient, les ordinàries de defunció, i les notes marginals que no siguin de rectificació o cancel·lació; i altres ordenades per l’Encarregat del Registre.

CERTIFICACIONS de naixement, matrimoni i defunció es poden sol·licitar en el següent enllaç

https://sede.mjusticia.gob.es/es

 

Plaça Era, 5 - 08183 Castellcir - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 668 151
Darrera actualització: 10.05.2024 | 11:59